امروز

یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

 در این جلسه که با حضور ریاست محترم دانشکده و  ریاست حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، معاونین وکارشناسان دو طرف  برگزار شد

  در رابطه با حوزه های مشترک بحث و گفتگو انجام و مقررشد جهت بهره مندی از ظرفیت های موجود نسبت به عقد تفاهم نامه همکاری  اقدام گردد.