امروز

یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

 گزارش تصویری ژوژمان درس عكاسي رشته مرمت بنا های تاریخی در تاريخ ٥ تيرماه با حضور رياست محترم دانشكده جناب آقاي دكتر عباسزاده و مدرس  درس عكاسي جناب آقاي فتحي