امروز

یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱ در محل دانشکده معماری، شهرسازی و هنر با حضور اساتید محترم گروه شهرسازی  برگزار شد.

با آرزوی موفقیتهای روزافزون.