امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

 اولین نشست اعضای هیات علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر در سال 1401 با حضور هیات رئیسه  دانشکده با هدف گزارش عملکرد 6 ماهه اول سال و طرح مسائل مختلف، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و خدماتی رفاهی  تشکیل گردید.

 در این جلسه که با حضور ریاست محترم  دانشکده آقای دکتر مظفر عباس زاده انجام شد راه کارهای ارتباط با صنعت، درآمد زایی، توسعه آموزش مهارت محور مطرح و بین اعضای جلسه تبادل نظر صورت گرفت.