امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

 

در روز سه شنبه مورخ 1401/08/03 جلسه مشترک بین دانشکده معماری، شهرسازی و هنر با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با هدف هم اندیشی و ایجاد همکاریهای مشترک تخصصی در محل دانشکده معماری، شهرسازی و هنر برگزار شد.

  مقدمات اولیه تفاهم نامه فی مابین دانشگاه ارومیه با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزاری نشست های تخصصی مشترک در خصوص بافت های تاریخی، واگذاری پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه های مرمت، معماری، شهرسازی و گردشگری به دانشگاه با هدف ایجاد ارتباط موثر صنعت و دانشگاه از جمله مصوبات جلسه مشترک بود.