امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

مراسم معارفه دانشجویان نوورود ۱۴۰۲ دانشکده معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه با حضور رئیس، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده، مدیران گروه های آموزشی، مشاور فرهنگی دانشکده، اساتید مشاور آموزشی ورودی های جدید، تعدادی از اساتید دانشکده و دانشجویان نوورود برگزار شد.

دکتر عباس زاده رئیس دانشکده معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه در این مراسم ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان جدید، طی سخنانی دانشگاه ارومیه و این دانشکده را به دانشجویان معرفی نموده و بخش های مختلف را تشریح نمود. 

در پایان این برنامه نیز گروه های مختلف با اساتید دانشکده عکس های یادگاری ثبت نمودند.