امروز

شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

 در پایان سال تحصیلی جاری روز دوشنبه مورخ 1403/03/21 اعضای هیات ریئسه دانشکده معماری، شهرسازی و هنر نشست صمیمی با یاوران علمی این دانشکده پیرامون مسائل دانشکده برگزار نمودند.