امروز

شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

  اعضای هیات ریئسه دانشکده با اعضای هیات علمی نشستی پیرامون مسائل آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده برگزار نمودند.