امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

 

توجه

/ نکته : دانشجویان گرامی ؛فرم هایی که در قالب فرمت word 

می باشند می بایست با استفاده از تایپ کامپیوتری تکمیل گردد/

 

فرم های مورد نیاز برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آغاز فرآیند جلسه دفاعیه تا فارغ التحصیلی

پروپوزال

داوری

پروپوزال

تعیین

زمان دفاع

حین دفاع

بعد از دفاع

تسویه حساب

تمدید سنوات

کمسیون

موارد خاص

درخواست های

دانشجو

فرم پروپوزال(word)

فرم داوری

شماره 1 (word)

(Word) ارزیابی

کمیته هیات داوران(word)

تسویه داخلی (word)

درخواست مجوز

درخواست مجوز

درخواست مجوز

   

شماره 2 (word)

نمره (word)

 

تسویه

 

 

 

   

شماره 3

 

 

تحویل نسخ

 

 

 

   

شماره 4

 

 

تطبیق واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش نهایی (word)

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم 100 (word)

 

 

 

 

 

 

 

 

تعهد نامه رفتارعلمی(word)