امروز

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

ریاست دانشکده

رییس دانشکده
مظفر عباس زاده
دکتری معماری
رتبه علمی:
استادیار
mo.abbaszadeh@urmia.ac.ir
معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی, مدیر گروه
اصغر عابدینی
دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
رتبه علمی:
دانشیار
as.abedini@urmia.ac.ir
مشاور فرهنگی و اجتماعی
سمیه صدری کیا
دکتری معماری
رتبه علمی:
استادیار
s.sadrykia@urmia.ac.ir

همایش و سمینار

اولین دوره جشنواره ملی « هنرهاي تجسمی، تجسم غدیر » با هدف تبیین و نهادینه سازي فرهنگ والاي غدیر ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از سوي دانشگاه هنر شیراز و مشارکت اداره کل پشتیبانی امور فرهنگی وزارت علوم برگزار میشود.
تیر ماه 1402
شروع فراخوان: 21 اردیبهشت ماه 1402
اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی « دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار می کند».
28 شهریور ماه 1402
7 شهریور ماه 1402

جلسات دفاع پایان نامه

ارزیابی و تحلیل عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری(نمونه مورد مطالعه: ارومیه)
Dropdown links:
سنجش معیارهای شهرسازی اسلامی در تبریز معاصر
Dropdown links:
شناسایی محرک های موثر در ارتقا صنعت گردشگری مشکین شهر و ارائه راهکار هایی جهت تقویت آنها در دوره پسا کرونا
Dropdown links:
طراحی مرکز شتابدهنده تخصصی صنعت ساختمان با رویکرد طراحی همساز با محیط در شهر ارومیه
Dropdown links:
طرح باز زنده سازی سرای حلاجان و ارتباط آن با راسته نوبخت بازار تاریخی ارومیه با رویکرد معماری میان افزا
Dropdown links:

Pages